Mới

Quy trình xử lý hợp chất nito và photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng cách sử dụng thực vật thủy sinh

Giá: Liên hệ

Quy trình là sự kết hợp một số loại hình công nghệ sinh thái vào xử lý bao gồm: công nghệ dòng chảy trên bề mặt với thực vật nửa nổi có rễ bám đáy; công nghệ thực vật nổi trong đó sử dụng kết hợp hệ thống thực vật có lá nổi và hệ thống bè nổi trồng cây, công nghệ dòng ngầm chảy ngang hay phương pháp vùng rễ.

  • Xuất xứ:
  • Bảo hành:
  • Hình thức thanh toán:
  • Điều khoản giao hàng:

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên vàng
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Viện Công nghệ môi trường
Thông tin về quy trình xử lý hợp chất nito và photpho trong nước thải chăn nuôi lợn thu được từ quá trình xử lý vi sinh yếm khí bằng cách sử dụng thực vật thủy sinh - sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước. Sản phẩm đã được cấp bằng sở hữu trí tuệ về Giải pháp hữu ích số 1451.

Mô tả công nghệ:

Quy trình là sự kết hợp một số loại hình công nghệ sinh thái vào xử lý bao gồm: công nghệ dòng chảy trên bề mặt với thực vật nửa nổi có rễ bám đáy; công nghệ thực vật nổi trong đó sử dụng kết hợp hệ thống thực vật có lá nổi và hệ thống bè nổi trồng cây, công nghệ dòng ngầm chảy ngang hay phương pháp vùng rễ.
Thực vật thuỷ sinh được sử dụng trong quy trình là các loài thực vật điển hình, có sức sống và khả năng xử lý cao.
Hệ thực vật thủy sinh sử dụng chất dinh dưỡng nhất lànitrat được chuyển hóa từ các hợp chất nitơ dạng amoni (NH4+) trong bước xử lý hiếu khí trong quá trình sinh trưởng và phát triển.
Hiệu quả xử lý:
COD: 50 - 60%; TN 40 - 50%, TP 30 - 40%

Hệ thống xử lý nước thải chăn nuôi:

Hệ thống xử lý chia thành 3 ngăn. Nước thải chảy vào ngăn 1, qua ngăn 2, ngăn 3 và ra ngoài ở cuối ngăn 3 sau khi qua dòng ngầm.
Hệ thống gồm:
- Dòng chảy bề mặt sử dụng thực vật có rễ bám đáy (1)
- Hệ thống thực vật nổi (2)
- Dòng chảy ngầm (3)

Lĩnh vực ứng dụng: xử lý môi trường

Ưu điểm nổi bật:

Áp dụng đồng thời một số hình công nghệ sinh thái cho phép tận dụng được các ưu điểm của từng loại hình, nâng cao hiệu quả loại bỏ chất ô nhiễm cũng như giảm diện tích xử lý.
Hệ thống có phí thấp với công nghệ không phức tạp và không cần năng lượng để bơm nước

Bằng sở hữu trí tuệ về Giải pháp hữu ích:Tình trạng ứng dụng triển khai
: Quy trình được ứng dụng thử nghiệm tại Hoà Bình: Trang trại Hòa Bình Xanh (năm 2014 – 2016).

Liên hệ đặt hàng: TS. Đỗ Văn Mạnh, Viện Công nghệ môi trường, Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 096 315 1281