Mới

Quạt ly tâm gián tiếp

Giá: Liên hệ

Quạt ly tâm gián tiếp hiệu quả cao, lắp đặt dể dàng, đảo chiều quay hút và thổi. Lắp đặt cho thông mát nhà xưởng, cao ốc văn phòng, nhà bếp trao đổi khí tầng hầm, cấp gió tươi.

  • Bảo hành:
  • Hình thức thanh toán:
  • Điều khoản giao hàng:
  • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên miễn phí
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ TESCOM

Đặc điểm của quạt ly tâm gián tiếp

Quạt ly tâm gián tiếp hiệu quả cao, lắp đặt dể dàng, đảo chiều quay hút và thổi. Lắp đặt cho thông mát nhà xưởng, cao ốc văn phòng, nhà bếp trao đổi khí tầng hầm, cấp gió tươi.

Lượng gió : 800 ~ 30000 m3/h (CMH)

Áp suất: 100~500 Pa

Hiệu quả cao, lắp đặt dể dàng, đảo chiều quay hút và thổi.

Lắp đặt cho thông mát nhà xưởng, cao ốc văn phòng, nhà bếp trao đổi khí tầng hầm, cấp gió tươi.

Sơn tĩnh điện.