Mới

Phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc và mô phỏng các hệ động

Giá: Liên hệ

Phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc và mô phỏng các hệ động, đặc biệt điểm mới là cho phép mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống có yếu tố liệt kê là yếu tố thay đổi giá trị theo thời gian nhưng các giá trị đó đã được biết trước.

 • Xuất xứ:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:
 • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên vàng
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật

Giới thiệu về phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc và mô phỏng các hệ động - sản phẩm thuộc đề tài cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam (2010-2011)

Mô tả sản phẩm: Phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc hệ thống động với 4 nhóm yếu tố: nhóm yếu tố trạng thái, nhóm yếu tố trung gian, nhóm yếu tố không đổi, nhóm yếu tố liệt kê. Phần mềm cho phép vẽ sơ đồ mô phỏng cấu trúc (các yếu tố và tương tác giữa chúng), tính toán mô hình và vẽ đồ thị thời gian mô phỏng biến động các yếu tố hoặc vẽ đồ thị pha thể hiện tương quan biến động giữa 2 yếu tố. Mô hình toán có thể được tích hợp vào sơ đồ mô phỏng hoặc soạn thảo dưới dạng tệp văn bản. Mô hình toán có thể được xuất từ sơ đồ mô phỏng sang dạng tệp văn bản.
Lĩnh vực áp dụng: Hệ thống động là các hệ thống có yếu tố thay đổi theo thời gian
Ưu điểm nổi bật: Cho phép mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống có yếu tố liệt kê là yếu tố thay đổi giá trị theo thời gian nhưng các giá trị đó đã được biết trước
Tình trạng ứng dụng triển khai: sản phẩm nghiên cứu.
Liên hệ chi tiết: PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Số 18 Hoàng Quốc Việt, cầu Giấy, Hà Nội - 0989548886; 024-38360870