Mới

Men vi sinh Phenomic

Giá: 210,000 VND

Men vi sinh xử lý đáy ao, xử lý nấm đồng tiền, làm sạch nhớt bạt trong ao. Cắt tảo, phân hủy xác tảo, chất hữu cơ ô nhiễm.

 • Xuất xứ:
 • Mã sản phẩm:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:
 • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên miễn phí
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Công ty TNHH thiết bị nuôi trồng thủy sản Đông Nam

Công dụng của men vi sinh Phenomic

- Xử lý nấm đồng tiền, làm sạch nhớt bạt trong ao.

- Cắt tảo, phân hủy xác tảo, chất hữu cơ ô nhiễm.

Chỉ tiêu chất lượng: trong 1 kg

Saccharomyces cerevisiae (min) :1x1010 cfu/kg

Bacillus subtilis (min) :1x1010cfu/kg

Hướng dẫn sử dụng men vi sinh Phenomic

* Trên tôm: Cho ăn: 1g/kg thức ăn

- Tạt ao:

+ Cải tạo ao trước khi thả giống: 200g/5.000m3 nước.

+ Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.

* Trên cá: Cho ăn: 0.2 g/kg thức ăn

- Tạt ao:

+ Cải tạo ao trước khi thả giống: 200g/5.000m3 nước.

+ Trong thời gian nuôi: 100g/5.000m3 nước, 7-10 ngày xử lý 1 lần.