Mới

Máy gieo hạt- Máy trồng cây mầm

Giá: Liên hệ

Máy gieo hạt giống và máy trồng cây mầm, giúp cho việc gieo hạt được năng suất cao và chính xác tuyệt đối so với gieo thủ công.

  • Bảo hành:
  • Hình thức thanh toán:
  • Điều khoản giao hàng:
  • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên miễn phí
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Máy Phố Hiến - Pho Hien Machinery & AGCircle

Máy gieo hạt - Máy trồng cây mầm

Máy gieo hạt được gắn máy kéo nông nghiệp. Có nhiều công nghệ gieo hạt: công nghệ gieo cơ khí; hoặc công nghệ gieo hút chân không.

Video máy gieo hạt:

 

Máy cấy cây mầm phù hợp với các cây cần phải ươm mầm (vì lý do thời tiết), hoặc tỷ lệ nảy mầm không cao.... Máy cấy cây mầm có thể làm việc trên ruộng đã làm đất kỹ, hoặc ruộng có trải màng phủ nông nghiệp.

Video máy cấy cây mầm: