Mới

Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội

Giá: Liên hệ

Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội cho phép soạn thảo và đăng tải các thông báo, nghị quyết, chính sách dưới nhiều khuôn dạng thông tin khác nhau tới các trang mạng xã hội do cơ quan quản lý. Thông tin đăng tải có thể ở bất kỳ khuôn dạng nào bao gồm văn bản, hình ảnh, audio và video. Thông tin có thể đăng tải tưc thời hoặc theo lịch xác định trước.

 • Xuất xứ:
 • Mã sản phẩm:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên vàng
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Phòng Khoa học dữ liệu và Ứng dụng - Viện Công nghệ Thông tin
Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội - Đề tài nghiên cứu độc lập.
Mô tả sản phẩm:

Truyền thông tới người dân: hệ thống cho phép soạn thảo và đăng tải các thông báo, nghị quyết, chính sách dưới nhiều khuôn dạng thông tin khác nhau tới các trang mạng xã hội do cơ quan quản lý. Thông tin đăng tải có thể ở bất kỳ khuôn dạng nào bao gồm văn bản, hình ảnh, audio và video. Thông tin có thể đăng tải tức thời hoặc theo lịch xác định trước.
 
Tương tác với người dân: cho phép người dân bình luận về các chính sách cũng như việc thực thi chính sách của chính quyền. Hệ thống có khả năng thu thập các ý kiến bình luận của người dân, phân loại các ý kiến thành các nhóm khác nhau. Cho phép nhận và trả lời các bài viết, bình luận, tin nhắn ngay tức thời cho từng cá nhân hoặc cho 1 nhóm bạn đọc.

Cơ chế hỗ trợ trả lời tự động: tự động phát hiện câu hỏi của người dân, tìm kiếm và so sánh với các câu hỏi có sẵn trong cơ sở dữ liệu, đưa ra danh sách các câu trả lời phù hợp nhất để cán bộ biên tập lựa chọn trước khi gửi đến người hỏi. Tính năng này đòi hỏi cơ quan phải xây dựng trước 1 CSDL các câu hỏi và câu trả lời.

Phân tích quan điểm: phản hồi hay bình luận của người dân sẽ được tự động đánh giá tốt - xấu - trung lập và chấm theo 1 thang điểm quy định sẵn. Sau đó tuỳ vào điểm đánh giá, thông tin sẽ được xử lý với quy trình và các phòng ban liên quan theo những kịch bản giả định sẵn có. Tất cả sẽ giúp cơ quan kiểm soát hình ảnh tốt hơn và luôn luôn sẵn sàng mọi lúc với những phản hồi không tốt, hoặc kể cả những tình huống khủng hoảng truyền thông.

Cơ chế lọc thông tin theo nhiều tiêu chí: hệ thống hỗ trợ tìm kiếm nội dung, lọc và sắp xếp các bài viết hay bình luận dựa trên từ khoá, theo thời gian, theo số like, số share để đơn giản hoá việc theo dõi và giám sát thông tin.

Tổng hợp, thống kê thông tin: tổng hợp và thống kê các bình luận của người dân theo nhiều tiêu chí khác nhau. Tính năng này giúp chính quyền phát hiện các vấn đề đang được nhiều người quan tâm thông qua thống kê số người đọc, số phản hồi trên từng chính sách của chính quyền. Các thống kê có khả năng thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày và được thể hiện bằng các biểu đồ, đồ thị trực quan.

Lưu trữ thông tin lâu dài: hệ thống hỗ trợ lưu trữ các bài viết, các bình luận hay tin nhắn, kể cả khi các bài viết này đã được xoá khỏi các trang mạng xã hội để phục vụ nhu cầu giám sát, tra cứu lâu dài.

Lĩnh vực áp dụng: Các cơ quan, công ty, tổ chức có nhu cầu.

Ưu điểm nổi bật:
- Truyền thông hai chiều giữa chính quyền và người dân theo thời gian thực.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ công của chính quyền
- Giúp người dân nắm bắt được các chính sách của nhà nước nhanh chóng.
- Người dân được tham gia trực tiếp vào quá trình thực thi chính sách và dịch vụ công của chính quyền
- Giúp chính quyền nắm bắt được phản ứng của người dân để từ đó có những điều chỉnh về chính sách hay thực thi chính sách.
- Tăng cường tính minh bạch của bộ máy
- Giảm chi phí hoạt động của bộ máy

Liên hệ chi tiết: Tiến sỹ Nguyễn Việt Anh - 0917.626.028