Mới

Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than

Giá: Liên hệ

Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than được sử dụng trong việc xử lý môi trường, công nghệ sinh học với ưu điểm giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

  • Xuất xứ:
  • Bảo hành:
  • Hình thức thanh toán:
  • Điều khoản giao hàng:

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên vàng
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Viện Công nghệ môi trường
Hệ thống nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than - là sản phẩm thuộc đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước - Bộ khoa học và công nghệ. Sản phẩm đã được cấp bằng sở hữu trí tuệ về giải pháp hữu ích số 1380.
Nuôi tảo Spirulina trong bể 25m2
 
Nuôi tảo Spirulina trong bể 25m2
 

Sinh khối khô Spirulina platensis


Hệ modul xử lý khí thải tại nhà máy gạch Thạch Bàn 2, Đan Phượng, Hà Nội

 


Mô tả công nghệ:

Phương pháp nuôi vi tảo bằng khí CO2 được thu hồi từ khí thải đốt than bao gồm các bước:
- Thu khí thải đốt than vào buồng thu khí;
- Dẫn khí thải đốt than vào buồng hấp phụ với các chất xúc tác hấp phụ như CaO, Na2CO3, MnO2 và Fe2O3 được phân tán đều trên chất mang gốm cordierit Mg2Al2Si5O18 để khử các hợp chất lưu huỳnh, hơi axit và các hơi kim loại nặng;
- Dẫn khí thải đốt than đã khử lưu huỳnh sang buồng oxy hóa để oxy hóa các hợp chất NO, CO và hyđrocacbon thành hỗn hợp N2, NO2 và CO2, trong đó chất xúc tác dùng trong buồng oxy hóa là hỗn hợp chất xúc tác La0,7Sr0,3Mn0,8Zn0,2O3La0,9K0,1CoO3 được phủ trên chất mang gốm cordierit Mg2Al2Si5O18;
- Tiếp tục dẫn khí thải đốt than thu được sang buồng khử các hợp chất NOx để tiếp tục khử các hợp chất NOx chưa phản ứng, trong đó chất xúc tác dùng trong buồng khử là spinel NiCo2O4 pha tạp hỗn hợp Co3O4/ZrO2 được phủ trên chất mang gốm cordierit Mg2Al2Si5O18;
- Rửa khí thu được bằng giàn phun sương bằng nước để tạo ra khí thải CO2 sạch phù hợp cho nuôi tảo;
- Tích trữ khí CO2 thu được vào bình chứa chịu áp để làm nguồn CO2 sục vào dịch nuôi vi tảo sao cho độ pH của môi trường nuôi vi tảo nằm trong khoảng thích hợp

Lĩnh vực ứng dụng: xử lý môi trường, công nghệ sinh học.

Ưu điểm nổi bật:

Tách và thu hồi CO2 từ quá trình đốt than ở quy mô công nghiệp.
Sử dụng CO2 từ khí thải đốt than để sản xuất sinh khối VKL giàu dinh dưỡng.
Giảm thiểu phát thải khí nhà kính.

Tình trạng ứng dụng triển khai: Hệ thống được ứng dụng thử nghiệm tại Hà Nội - Nhà máy gạch Thạch Bàn 2 (2013 – 2014).

Liên hệ đặt hàng: TS. Đỗ Văn Mạnh, Viện Công nghệ môi trường, Nhà A30, số 18 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 096 315 1281