Mới

Dịch vụ hỗ trợ cấp phép đầu tư trong ngành xây dựng

Giá: Liên hệ

Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hải Phòng thực hiện hỗ trợ giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc ... cho các doanh nghiệp có các dự án đầu tư cần mặt bằng

 • Xuất xứ:
 • Bảo hành:
 • Hình thức thanh toán:
 • Điều khoản giao hàng:
 • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

 • Thành viên vàng
 • Tên công ty:
 • Địa chỉ:
 • Người liên hệ:
 • Điện thoại:
 • Email:
Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hải Phòng

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ cấp phép đầu tư trong ngành xây dựng:

Giới thiệu địa điểm, cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc; lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và cấp giấy phép quy hoạch; thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế công trình xây dựng; cấp giấy phép xây dựng; lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, xã hội; thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở.