12 sản phẩm phù hợp

Khoá cứng Sentinel HL

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 20/10/2020 15:55

Khoá cứng Sentinel HL có khả năng bảo vệ cao, chính xác và thông minh, cập nhật bản quyền mới linh hoạt, chính xác và an toàn, khả năng bảo mật được khẳng định bởi nhiều tổ chức và doanh nghiệp.

Quốc gia:

Khóa cứng bảo mật HL

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 20/10/2020 14:50

Khóa bảo vệ phần mềm HL của SafeNet tích hợp giải pháp cập nhật bản quyền và bảo vệ phần mềm mang lại lợi ích tối đa cho nhà cung cấp và phát triển phần mềm thông qua việc bảo vệ phần mềm, bảo vệ yếu tố sáng tạo và bản quyền sử dụng.

Quốc gia:

Phần mềm bảo mật Setinel HL

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 20/10/2020 10:56

Phần mềm bảo mật Setinel HL tích hợp giải pháp cập nhật bản quyền và bảo vệ phần mềm mang lại lợi ích tối đa cho nhà cung cấp và phát triển phần mềm thông qua việc bảo vệ phần mềm, bảo vệ yếu tố sáng tạo và bản quyền sử dụng.

Quốc gia:

Phần mềm Biokeys cho phép tạo và sử dụng khóa đa truy và khóa lưỡng phân

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 20/10/2020 01:47

Phần mềm BIOKEYS cho phép tạo, quản lý và tra cứu cơ sở dữ liệu sinh vật, tạo và sử dụng khóa phân loại đa truy và lưỡng phân để định loại sinh vật ở các bậc phân loại khác nhau, minh họa kết quả định loại hoặc tra cứu cơ sở dữ liệu dưới dạng trang web

Quốc gia:

Phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc và mô phỏng các hệ động

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 19/10/2020 11:43

Phần mềm MM&S mô hình hóa cấu trúc và mô phỏng các hệ động, đặc biệt điểm mới là cho phép mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống có yếu tố liệt kê là yếu tố thay đổi giá trị theo thời gian nhưng các giá trị đó đã được biết trước.

Quốc gia:

Hệ thống giám sát/thu thập thông tin tự động trên Internet.

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 16/10/2020 19:24

Hệ thống giám sát thông tin internet do Viện Công nghệ thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phát triển, có khả năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin đăng tải từ mạng xã hội, báo mạng, trang tin tức một cách nhanh chóng, cho phép các cơ quan quản lý giám sát tin tức online, phát hiện các vấn đề nổi cộm trên internet.

Hệ thống giám sát - điều hành phương tiện PANAVCS V1.5C

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 16/10/2020 02:06

PANAVCS là hệ thống giám sát, điều hành phương tiện đang di chuyển theo thời gian thực trên bản đồ số, tích hợp các công nghệ GPS và truyền thông không dây GSM/3G/4G/Wifi.Phiên bản mới V1.5C sử dụng công nghệ điện toán đám mây, cho phép giám sát, điều hành từ mọi địa điểm, mọi lúc, dữ liệu lưu trữ an toàn, bảo mật trên máy chủ đám mây.

Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 13/10/2020 09:26

Hệ thống tương tác và giám sát mạng xã hội cho phép soạn thảo và đăng tải các thông báo, nghị quyết, chính sách dưới nhiều khuôn dạng thông tin khác nhau tới các trang mạng xã hội do cơ quan quản lý. Thông tin đăng tải có thể ở bất kỳ khuôn dạng nào bao gồm văn bản, hình ảnh, audio và video. Thông tin có thể đăng tải tưc thời hoặc theo lịch xác định trước.

Hệ thống dịch vụ thông tin vị trí qua mạng viễn thông WIMAX

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 12/10/2020 23:10

Hệ thống thông tin vị trí LBS ứng dụng nhiều công nghệ GIS/cơ sở dữ liệu không gian, internet và thiết bị di động/định vị toàn cầu trên nền công nghệ truyền dữ liệu băng thông rộng tốc độ cao WIMAX 4G.

Khóa bảo vệ phần mềm HL

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 12/10/2020 15:44

Khóa bảo vệ phần mềm HL của SafeNet tích hợp giải pháp cập nhật bản quyền và bảo vệ phần mềm mang lại lợi ích tối đa cho nhà cung cấp và phát triển phần mềm thông qua việc bảo vệ phần mềm, bảo vệ yếu tố sáng tạo và bản quyền sử dụng.

Quốc gia:

Khóa bảo vệ phần mềm HL - SafeNet

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 11/10/2020 19:47

Khóa bảo vệ phần mềm HL của SafeNet tích hợp giải pháp cập nhật bản quyền và bảo vệ phần mềm mang lại lợi ích tối đa cho nhà cung cấp và phát triển phần mềm thông qua việc bảo vệ phần mềm, bảo vệ yếu tố sáng tạo và bản quyền sử dụng.

Quốc gia:

Khóa cứng bảo mật HL

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 27/11/2018 14:03

Công ty cổ phần FCT Vĩnh Thịnh cung cấp sản phẩm khóa cứng bảo mật HL với khả năng bảo mật được khẳng định bởi nhiều tổ chức và doanh nghiệp, khả năng bảo vệ cao, chính xác và thông minh.

Quốc gia:
Hiển thị 1 - 12 trên 12 kết quả