3 sản phẩm phù hợp

Xử lý nước thải phòng khám, bệnh viện

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: Liên hệ

Ngày đăng: 17/10/2020 19:58

Lê Nguyễn - đơn vị cung cấp hệ thống xử lý nước thải phòng khám, bệnh viện qui mô nhỏ không sử dụng hóa chất. Hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Nước sạch sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B.

Quốc gia:

Hệ thống xử lý nước thải phòng khám LN03

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 15,000,000 VND / Gói

Ngày đăng: 14/10/2020 10:47

Lê Nguyễn - đơn vị cung cấp hệ thống xử lý nước thải phòng khám, bệnh viện qui mô nhỏ không sử dụng hóa chất. Hệ thống xử lý nước thải hoàn toàn không sử dụng hóa chất. Nước sạch sau xử lý đạt tiêu chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT, cột B.

Quốc gia:

Hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm bằng công nghệ MBBR và FBBR

Xuất xứ: Việt Nam

Giá tham khảo: 15,000,000 VND / Bộ

Ngày đăng: 07/10/2020 22:10

Công ty cổ phần công nghệ môi trường Lê Nguyễn cung cấp hệ thống xử lý nước thải nhà máy dược phẩm sử dụng công nghệ MBBR và FBBR cho quá trình xử lý sinh học.

Quốc gia:
Hiển thị 1 - 3 trên 3 kết quả