Mới

Antibiotic Assay Medium No.19

Giá: 1,400,000 VND

Antibiotic Assay Medium No.19 kiểm nghiệm kháng sinh Amphotericin B, Netamycin & Nystatin trên chủng Saccharomyces Cerevisiae.

  • Bảo hành:
  • Hình thức thanh toán:
  • Điều khoản giao hàng:
  • Điều khoản đóng gói:

Thông tin nhà cung cấp

  • Thành viên miễn phí
  • Tên công ty:
  • Địa chỉ:
  • Người liên hệ:
  • Điện thoại:
  • Email:
Công ty TNHH máy và thiết bị Việt Hàn
Mục đích sử dụng

 

Để kiểm nghiệm kháng sinh Amphotericin B, Netamycin & Nystatin trên chủng Saccharomyces Cerevisiae

Thành phần của Antibiotic Assay Medium No.19

Ingredients

Gms/Ltr.

Agar

23.50

Sodiun chloride

10.00

Dextrose 

10.00

Pancreatic digest of animal tissue

9.40

Yeast extract

4.70

Beef extract

2.40

pH (at 250C): 6.1 ± 0.2

Quy cách: 100gm/chai & 500gm/chai